บาคาร่า

Is it baccarat ?

Baccarat Online (Casino Game Card) There are many games played in casinos all over the world, which we have seen the way to develop a game that can be played online in both mobile and computer games that are currently available. This is going to be a huge online gaming site like Gclub or m888 has been introduced to newcomers, gamblers, gamblers are playing by the way to play, there are 3 bets to choose from. Player is Banker and Tie. The dealer will show both sides of the card to compare the points of both parties. The total or the most points of the baccarat is 9 points to win. The tenth of the cards are equal to 0, but the Starbet Online is a way to develop online to come out more comfortable. In addition, our Starbet website also has a deposit system - with a minimum withdrawal of only 100 baht and can also deposit - withdraw 24 hours again with bonus promotions for all customers interested in applying for membership or being a member of Starbet website. We live every month.

บาคาร่าออนไลน์

How to play baccarat or baccarat online

How to play baccarat online will bring 2 baccarat points to add together. (In the case of the draw of the 3rd card, the points will be combined with all 3 cards.) Baccarat is the last number of the total. For example

 • The first card is 5, the second card is 7, the sum of both cards is 5 + 7 = 12 points of this card set will be 2
 • The first card is 7. The second card is A. The sum of both cards is 7 + 1 = 8 points. This card is 8.
 • The first card is the K, the second card is the J, the third card is 8, the sum of all three cards is 0 + 0 + 8 = 8 points of this card is 8

Rules for drawing the 3rd card of the dealer side (Baccarat of Banker)

If the banker has a score of less than 2 points, the third card will be drawn immediately. And the dealer side has more than 3 points. There is a rule to draw cards into control as follows.

 • If the dealer side has 3 points and the 3rd card of the Player is 8 points, the dealer does not have to draw more.
 • If the dealer side has 4 points and the 3rd card of the Player points 2, 3, 4, 5, 6, 7, the dealer side will have to draw more.
 • The dealer side has 5 points and the 3rd card of the Player is 4, 5, 6, 7, the dealer side must draw more.
 • The dealer side has a score of 6 points and the 3rd card of the Player has a score of 6, 7. The dealer side must draw more.
 • The dealer side scored 7 points, no need to draw more.

Betting rate Against the money that will be received from the baccarat game

 • If betting on the Player side means that the total number of cards of the Player side will be the winner. Pay rate 1: 1
 • If betting on the banker side, it means that the banker's side will win the payout ratio of 1: 0.95
 • If betting on the Tie Game side means that the total points of both sides will always be drawn. The payout ratio is 1: 8.
 • If betting on the Player Pair side, it means that the first two cards of the Player side will be paired with a payout of 1: 11.
 • If betting on Banker side, Pair means that the first two cards of Banker will be paired with a payout of 1: 11.
บาคาร่า ออนไลน์

How to count baccarat points

Each baccarat point will have the following numbers as shown on the cards.

 • Baccarat A = 1
 • Baccarat 2 = 2
 • Baccarat 3 = 3
 • Baccarat 4 = 4
 • Baccarat 5 = 5
 • Baccarat 6 = 6
 • Baccarat 7 = 7
 • Baccarat 8 = 8
 • Baccarat 9 = 9
 • Baccarat 10, J, Q, K = 0

Contact information of use or subscribe. Please Call Center +66-92412-8888+66-92413-8888 and LINE @ : @staronline or register from website click now always

Starbet Review

ความพีงพอใจ : ★★★★★

== ความคิดเห็น ==

ฝากเร็ว ถอนจริง ได้จริง

แนะนำโดย : Star11724 [ 2019-10-11 00:20:42]

ความพีงพอใจ : ★★★★★

== ความคิดเห็น ==

STARBET แจกจริงๆคับ เล่นได้ถอนได้ชัวร์100 ผมถอนตากี้เอง

แนะนำโดย : star11562 [ 2019-9-30 16:10:18]

ความพีงพอใจ : ★★★★★

== ความคิดเห็น ==

บาคาร่าเด็ดนะ

แนะนำโดย : เฟี้ยว [ 2019-9-11 04:16:36]

ความพีงพอใจ : ★★★★★

== ความคิดเห็น ==

เป็นบาคาร่าที่ตามง่ายดี

แนะนำโดย : star000 [ 2019-8-22 03:14:35]

ความพีงพอใจ : ★★★★★

== ความคิดเห็น ==

บาคาร่า เด็ด

แนะนำโดย : บาคาร่าไว [ 2019-7-29 01:48:30]

ความพีงพอใจ : ★★★★★

== ความคิดเห็น ==

Ok

แนะนำโดย : star4869 [ 2019-7-24 08:49:30]

ความพีงพอใจ : ★★★★★

== ความคิดเห็น ==

เล่นซ่ะกูหัวร้อนเลย

แนะนำโดย : Star4869 [ 2019-7-22 21:03:06]

ความพีงพอใจ : ★★★★★

== ความคิดเห็น ==

บาคาร่า บาคาร่า บาคาร่า

แนะนำโดย : บาคาร่างานดี [ 2019-6-10 20:44:25]

ความพีงพอใจ : ★★★★★

== ความคิดเห็น ==

บาคาร่าโครตเด็ด

แนะนำโดย : บาคาร่าเฟี้ยวมาก [ 2019-6-7 19:06:06]

ความพีงพอใจ : ★★★★★

== ความคิดเห็น ==

Com 1llจกจิงป่าว1

แนะนำโดย : Star7824 [ 2019-6-5 02:47:02]

แสดงความคิดเห็นแก่ Starbet Online Casino

★★★★★ 5 ดาว
★★★★ 4 ดาว
★★★ 3 ดาว
★★ 2 ดาว
1 ดาว