บาคาร่า

What is Bacarat?

Baccarat is one of the card games played in casinos all over the world. Now, Starbet brings it to another level, allowing players to conveniently play gambling anytime and anywhere in the real money casino games. The game is currently available 24 hours not only for computers, but tablets and mobiles with the easy-to-use and beginner-friendly design. How does Baccarat work? You can choose to bet on a player, a banker or tie. The dealer will deal out the cards of both sides face up to compare the points of both parties. Whichever side has the total score closest to nine wins. If the side you bet on wins, the winnings will be double of what you bet. What to be noted on is whatever number that is over 10 will be counted as a score based on the number after 1. So, if you score 14 points, it means 4 is what you get. To be even more convenient, Starbet has been developing the game with the real money withdrawing and depositing feature with a minimum withdrawal of only 100 baht, available for 24 hours. This guarantees real money online. Apply for our membership program and get offered deposit bonus and win the best real money online every month!

บาคาร่าออนไลน์

How to Play Baccarat Online For Beginners

The dealer deals out the two cards of both sides to face up. The score each side totals includes the points from both of the cards they have, combined. (In the case of drawing additional cards, the points will be counted from all the cards combined.) The last digit of the combined value is the total you get, for example,

 • If the first card is 5 and the second card is 7, the sum of both cards is 5 + 7 = 12. So, the points of this card set will be 2.
 • If the first card is 7 and the second card is A, the sum of both cards is 7 + 1 = 8 points. So, this card is 8.
 • If the first card is the K, the second card is the J, and the third card is 8, the sum of all three cards is 0 + 0 + 8 = 8. So, the points of this card is 8.

Third Card Drawing Rule for the Banker Side (Baccarat of Banker)

If the banker has a score of less than 2 points, the third card will be drawn immediately. The following drawing rules are to be done when the banker side has more that 3 points in total.

 • If the banker side totals 3 points and the 3rd card the player side has totals 8 points, the banker does not have to draw more.
 • If the banker side has 4 points and the 3rd card the player has totals 2, 3, 4, 5, 6, 7 points, the banker side will have to draw more.
 • If the banker side has 5 points and the 3rd card the player side totals is 4, 5, 6, 7 points, the banker side must draw more.
 • If the banker side has a score of 6 points and the 3rd card the player side has scores of 6 or 7 points, the banker side must draw more.
 • In case the banker side scores 7 points, there's no need to draw more.

Betting Options in the Baccarat Game

 • If you bet on the player side and the side wins, the betting rate payouts you receive is 1 : 1.
 • If you bet on the player side and the side wins, the betting rate payouts you receive is 1 : 1.
 • If you bet on tie, that means you guess both the player and the banker will have the same amount of points. The betting rate payouts you will recieve is 1 : 8.
 • If you bet on Player Pair, that means you guess the first two cards the player side has will be paired. The betting rate payouts you will recieve is 1 : 11.
 • If you bet on Banker Pair, that means you guess the first two cards the banker side has will be paired. The betting rate payouts you will recieve is 1 : 11.
บาคาร่า ออนไลน์

How to Count Points in Baccarat Game

Each baccarat point will have the following numbers as shown on the cards.

 • Baccarat A = 1
 • Baccarat 2 = 2
 • Baccarat 3 = 3
 • Baccarat 4 = 4
 • Baccarat 5 = 5
 • Baccarat 6 = 6
 • Baccarat 7 = 7
 • Baccarat 8 = 8
 • Baccarat 9 = 9
 • Baccarat 10, J, Q, K = 0

Contact information of use or subscribe. Please Call Center +66-92412-8888+66-92413-8888 and LINE @ : @star.online or register from website click now always

Starbet Review

ความพีงพอใจ : ★★★★★

== ความคิดเห็น ==

เกมบาคาร่า เด็ดมาก

แนะนำโดย : Olase [ 2/11/2020, 11:53:11 AM]

ความพีงพอใจ : ★★★★★

== ความคิดเห็น ==

ฝากเร็ว ถอนจริง ได้จริง

แนะนำโดย : Star11724 [ 10/11/2019, 12:20:42 AM]

ความพีงพอใจ : ★★★★★

== ความคิดเห็น ==

STARBET แจกจริงๆคับ เล่นได้ถอนได้ชัวร์100 ผมถอนตากี้เอง

แนะนำโดย : star11562 [ 9/30/2019, 4:10:18 PM]

ความพีงพอใจ : ★★★★★

== ความคิดเห็น ==

บาคาร่าเด็ดนะ

แนะนำโดย : เฟี้ยว [ 9/11/2019, 4:16:36 AM]

ความพีงพอใจ : ★★★★★

== ความคิดเห็น ==

เป็นบาคาร่าที่ตามง่ายดี

แนะนำโดย : star000 [ 8/22/2019, 3:14:35 AM]

ความพีงพอใจ : ★★★★★

== ความคิดเห็น ==

บาคาร่า เด็ด

แนะนำโดย : บาคาร่าไว [ 7/29/2019, 1:48:30 AM]

ความพีงพอใจ : ★★★★★

== ความคิดเห็น ==

Ok

แนะนำโดย : star4869 [ 7/24/2019, 8:49:30 AM]

ความพีงพอใจ : ★★★★★

== ความคิดเห็น ==

เล่นซ่ะกูหัวร้อนเลย

แนะนำโดย : Star4869 [ 7/22/2019, 9:03:06 PM]

ความพีงพอใจ : ★★★★★

== ความคิดเห็น ==

บาคาร่า บาคาร่า บาคาร่า

แนะนำโดย : บาคาร่างานดี [ 6/10/2019, 8:44:25 PM]

ความพีงพอใจ : ★★★★★

== ความคิดเห็น ==

บาคาร่าโครตเด็ด

แนะนำโดย : บาคาร่าเฟี้ยวมาก [ 6/7/2019, 7:06:06 PM]

แสดงความคิดเห็นแก่ Starbet Online Casino

★★★★★ 5 ดาว
★★★★ 4 ดาว
★★★ 3 ดาว
★★ 2 ดาว
1 ดาว