นโยบาย Starbet Online ที่ควรรู้


นโยบาย Starbet Online ที่ควรรู้

1. หลักการโดยทั่วไป

1.1. เงื่อนไขและข้อตกลงนี้มีผลผูกพันต่อผู้เล่นเกมส์ กับ Starbet.Online และส่วนอื่นๆที่มีผลเกี่ยวข้องได้แก่ อินเทอร์เนต ระบบมือถือ หรือการเข้าใช้งานในรูปแบบต่างๆ ผ่าน Starbet.Online และเว็บไซต์อื่นๆ ที่มีความเกี่ยวข้อง

1.2. การเข้าใช้งานเว็บไซต์ Starbet.Online หรือเว็บไซต์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับ Starbet.Online ไม่ว่าจะเป็น การเข้าใช้งานผ่านคอมพิวเตอร์, ทีวี, โทรศัพท์มือถือ หรืออุปกรณ์อืนๆ การดาวน์โหลด ต่างๆ จะถือว่าท่านได้ยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขที่ระบุไว้ในเว็บไซต์ Starbet.Online นี้ รวมถึงข้อตกลงและเงื่อนไขอื่นๆ (i) เงื่อนไขการสมัครสมาชิก (ii) กฎการวางเดิมพันทั้งหมด (iii) นโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา และ (iv) กฎกติกาในการเล่นเกมส์แต่ละเกมส์ (ในที่นี้เรียกว่า ข้อตกลงและเงื่อนไข)

1.3.กรุณาอ่านข้อตกลงและเงื่อนไขให้ครบถ้วน การคลิก "ยอมรับ" ข้อตกลงจะถือว่าท่านได้ยอมรับเงือนไขทั้งหมดบนเว็บไซต์ของเรา หากท่านไม่เห็นด้วยกับข้อตกลงและเงื่อนไข ท่านจะต้องหยุดใช้งานเว็บไซต์

1.4.การคลิก "ยอมรับ" ข้อตกลงและเงื่อนไข หมายความว่า ท่านได้อ่าน เข้าใจ และยอมรับรายละเอียดข้อตกลงและเงื่อนไขทั้งหมด ที่มีอยู่บนเว็บไซต์ และเงื่อนไขนี้ถือเป็นข้อผูกมัดระหว่างคุณ (ผู้ใช้งานเว็บไซต์) และ บริษัท Starbet.Online

1.5.คุณเข้าใจและยืนยันที่จะผูกพันตามข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ระบุไว้ ณ ที่นี้ และแม้ว่าสัญญานี้อาจมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงจากทางเราตลอดเวลา การเข้าใช้งานบนเว็บไซต์ Starbet.Online อย่างต่อเนื่องจะถือว่าท่านได้ยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขที่มีการเปลี่ยนแปลงแล้ว หากท่านไม่เห็นด้วย ท่านจะต้องหยุดใช้งาน หรือแจ้งปิดบัญชีผู้ใช้งานของท่าน

1.6.ทาง Starbet.Online มีใบอนุญาตการเปิด คาสิโนออนไลน์อย่างถูกต้องจากประเทศกัมพูชา

1.7. เงื่อนไขและข้อตกลงเหล่านี้ ถือเป็นข้อผูกพันระหว่างคุณกับ Starbet.Online

1.8. ในกรณีที่ข้อตกลงและเงื่อนไข หรือกฎกติกาของเกมส์ต่างๆ ไม่สอดคล้องกัน ให้ยึดข้อมูลที่มีการอัพเดทล่าสุดเป็นหลัก และหากมีข้อกำหนดใดๆ ที่ระบุอยู่ในกติกาหรือเงื่อนไขการเล่นเกมส์ แต่กฎดังกล่าวไม่ได้ระบุอยู่ใน ข้อตกลงและเงื่อนไขฉบับนี้ ทุกอย่างยังคงถือว่ามีผลบังคับใช้ระหว่างผู้ใช้งาน และบริษัท

1.9 คุณเข้าใจและยืนยันที่จะผูกพันตามข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ระบุไว้ ณ ที่นี้ และแม้ว่าสัญญานี้อาจมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงจากทางเราตลอดเวลา

1.10.การแก้ไขดังกล่าวจะมีผลบังคับใช้ทันทีเมื่อมีการประกาศบน Starbet.Online จึงเป็นความรับผิดชอบของคุณแต่เพียงผู้เดียวที่จะทำการตรวจสอบสัญญาฉบับนี้พร้อมทั้งกฎการเล่นเกมส์ต่างๆที่ท่านเลือกเข้าร่วมเพื่อที่จะอัพเดทข้อมูลเกมส์ที่มีการเปลี่ยนแปลง ท่านสามารถอ้างอิงถึงช่วงเวลาที่ได้ทำการอัพเดทได้ โดยในสัญญาส่วนนั้นจะระบุถึงวันที่ทำการอัพเดท พร้อมทั้งลำดับของเวอร์ชั่นที่ได้มีการอัพเดท

1.11.กฎและการอธิบายที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้องในเกมส์ของ Starbet.Online การดูแลรักษาบัญชีของคุณจากทาง Starbet.Online นโยบายความเป็นส่วนตัวและข้อมูลที่สำคัญอื่น ๆ มีไว้ให้ในลิงค์ที่ปรากฎในเว็บไซต์ และถือเป็นแหล่งอ้างอิงที่ใช้ร่วมกันกับข้อตกลงและเงื่อนไขของบริษัท

1.12.หากอ้างอิงถึงเกมส์ของ Starbet.Online ในข้อตกลงนี้จะ หมายถึงเกมคาสิโน, และเกมส์อื่น ๆ ที่อาจเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆ ตามที่ปรากฎบนเว็บไซต์ Starbet.Online ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเพิ่มและลบเกมส์จากเว็บไซต์โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของทางบริษัท

1.13.เงื่อนไขและข้อตกลงเหล่านี้ ได้ มีการเผยแพร่เพื่อการกระจายของข้อมูลข่าวสารและทำให้ผู้เล่นได้เข้าใจได้ง่าย โดยฉบับภาษาไทยจะยึดเป็นหลักที่ถูกต้องทางกฎหมาย ผูกพันระหว่างคุณและ Starbet.Online และในกรณีที่มีความไม่สอดคล้องกันระหว่างฉบับที่เป็นภาษาอื่นๆ จะยึดตามเงื่อนไขและข้อตกลงในฉบับภาษาไทยเป็นหลัก

2. บัญชีสมาชิกของท่าน

2.1.การลงทะเบียนและการสมัครสมาชิกของท่าน

2.1.1.ในการเล่นเกมส์ใดๆ ที่ Starbet.Online ผู้ใช้งานจะต้องมีอายุมากกว่า 20 ปีขึ้นไป เพื่อลงทะเบียนหรือ สมัครสมาชิกกับ Starbet.Online (ในที่นี้เรียกว่า "บัญชีผู้เล่น")

2.1.2.ผู้ใดก็ตามที่อาศัยอยู่ในประเทศฟิลิปปินส์ สหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย ฮ่องกง ไต้หวัน สิงคโปร์และอิสราเอล ไม่อนุญาตให้เปิดบัญชีผู้เล่นกับเว็บ Starbet.Online ได้ ไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม Starbet.Online มีการตรวจสอบบัญชีสมาชิกที่ลงทะเบียนอยู่เสมอ หากพบสมาชิกที่ลงทะเบียนมาจากประเทศดังกล่าว ทางเราจะดำเนินการปิดบัญชีของสมาชิกในทันที สมาชิกจะเป็นผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบความถูกต้องทางกฎหมายเรื่องการพนันบนอินเตอร์เน็ต จากพื้นที่ที่สมาชิกอาศัยอยู่ การที่สมาชิกสามารถเข้าถึงเว็บไซต์ Starbet.Online ในพื้นที่ของสมาชิกได้นั้น ไม่ได้หมายความว่า Starbet.Online เป็นผู้เชื้อเชิญให้สมาชิกใช้บริการกับเรา และ Starbet.Online จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น ต่อการกระทำของผู้เล่นที่การพนันทางอินเตอร์เน็ตถือว่าเป็นสิ่งผิดกฎหมายในพื้นที่นั้นๆ

2.1.3.Starbet.Online  มีสิทธิ์ในการเลือกผู้ให้บริการระบบการชำระเงิน ทำหน้าที่ในการรับชำระเงินและ/หรือจ่ายเงินในนามของ Starbet.Online

2.1.4.คุณได้รับอนุญาตให้มีบัญชีสมาชิกเพียงหนึ่งเดียวในเว็บไซต์นี้ หากคุณพยายามที่จะเปิดบัญชีสมาชิกมากกว่าหนึ่งบัญชี ทุกบัญชีที่คุณได้เปิดอาจถูกระงับหรือปิดบัญชีได้

2.1.5.หากท่านพบว่า บัญชีสมาชิกของท่านมีมากกว่าหนึ่งบัญชี ที่มีชื่อแตกต่างกันสมาชิกจะต้องแจ้งให้ทาง Starbet.Online ได้รับทราบในทันที

2.1.6.วิธีสมัครสมาชิกจะทำโดยการที่ท่านกรอกแบบฟอร์มในการลงทะเบียนและส่งไปยัง Starbet.Online ทางระบบออนไลน์ โดย Starbet.Online ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาอนุมัติหรือไม่ก็ได้ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของ Starbet.Online

2.1.7.คุณต้องกรอกข้อมูลทั้งหมดที่ได้กำหนดไว้ในแบบฟอร์มลงทะเบียนโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ทั้ง ชื่อ นามสกุล เบอร์โทรศัพท์ ไลน์ไอดี ธนาคาร และเลขที่บัญชี ซึ่งทั้งหมดจะต้องเป็นข้อมูลจริง ชื่อ-นามสกุลต้องตรงกับ ชื่อบัญชี ซึ่งทาง Starbet.Online สามารถตรวจสอบได้ว่าข้อมูลที่ท่านกรอกมา ถูกต้องหรือไม่ ซึ่งท่านยินยอมให้ทาง Starbet.Online สามารถดำเนินการตรวจสอบไม่ว่าจะเป็นจากทางบริษัทเองหรือผ่านทางบริษัทอื่นที่เกี่ยวข้อง ในการตรวจสอบการฝากเงินของผู้เล่น คุณอาจจะถูกขอให้ส่งเอกสารต่างๆ เช่น สำเนาหนังสือเดินทาง หรือ สลิปการโอนเงินมาทาง Starbet.Online บัญชีสมาชิกของคุณอาจถูกระงับหรือปิดถ้าคุณไม่ได้ให้ข้อมูล หรือ เอกสารตามที่ทางบริษัทได้ทำการแจ้งไว้ หรือหากข้อมูลหรือเอกสารดังกล่าวที่คุณดำเนินจัดหา มีการตรวจสอบแล้วพบว่าเป็นเอกสารที่ข้อมูลเป็นเท็จหรือมีเป้าหมายที่จะทำให้เกิดการเข้าใจผิดไปจากความเป็นจริงอันหนึ่งอันใด

2.1.8.ในส่วนของการลงทะเบียนคุณจะเลือกใช้ ชื่อผู้ใช้ หรือรหัสผ่านในการเข้าสู่เว็บไซต์ ซึ่งถือว่าเป็นรับผิดชอบของท่านผู้ใช้แต่เพียงผู้เดียวที่จะรักษาข้อมูลของคุณให้เป็นความลับ และไม่เปิดเผยรายละเอียดดังกล่าวต่อบุคคลอื่น ทาง Starbet.Online ไม่มีส่วนในการรับผิดชอบในการละเมิดสิทธิส่วนบุคคลของท่าน ในกรณีที่มีการเข้าใช้งานจากบุคคลอื่นเนื่องจากกรณีที่สมาชิกเปิดเผยข้อมูลของตนต่อสาธารณะนั้น ไม่ว่าจะเป็นการกระทำโดยตั้งใจ หรือไม่ตั้งใจก็ตาม ทั้งทางตรง หรือทางอ้อม

2.1.9.คุณไม่อนุญาตให้สามารถทำการโอนเงินจากบัญชีสมาชิกของคุณไปยังบัญชีสมาชิกของผู้อื่น หรือการรับเงินจากบัญชีของผู้อื่นเข้าสู่บัญชีสมาชิกของคุณ

2.1.10.Starbet.Online ไม่อนุญาตให้ ขายบัญชีผู้เล่น/โอนเงิน และ/หรือลงทะเบียนให้หรือใช้ข้อมูลของผู้อื่นในการลงทะเบียน

2.2 การฝากเงินเข้าในบัญชีสมาชิกของท่าน

2.2.1.ท่านสามารถเข้าร่วมเล่นในเกมส์ใดๆ ก็ต่อเมื่อท่านมีเงินในระบบเพียงพอต่อการเข้าร่วมการเดิมพันนั้น ทาง Starbet.Online จะไม่มีการให้เครดิตเพื่อให้สมาชิกเข้าเล่นเกมส์ได้

2.2.2.ข้อมูลทั้งหมดที่จำเป็นในการฝากเงินเข้าบัญชีสมาชิกของคุณสามารถเข้าไปดูได้ที่ "ข้อมูลส่วนตัวของฉัน" “ฝากเงิน” ของทางเว็บไซต์ คุณสามารถฝากเงินโดยวิธีการที่ระบุไว้บนหน้าเว็บไซต์ ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงอยู่เรื่อยๆ และอาจไม่สามารถใช้ได้ในบางประเทศ

2.2.3.การฝากเงินบางรูปแบบอาจมีค่าใช้จ่ายขึ้นอยู่กับวิธีการ โดยธนาคารของคุณอาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียมแตกต่างกันไปในการโอนเงินหรือการจ่ายรูปแบบอื่น

2.2.4.Starbet.Online สงวนสิทธิ์ในการดำเนินการตรวจสอบตัวตนของท่านเพิ่มเติม เมื่อมีการฝากเงินเข้าสู่ในบัญชีสมาชิก

2.2.5.Starbet.Online ไม่ให้สินเชื่อใด ๆ สำหรับการใช้บริการ

2.2.6.ยอดคงเหลือในบัญชีเครดิตสมาชิกของคุณจะไม่มีการคิดดอกเบี้ยใดๆ ทั้งสิ้น

2.3 การจัดการบัญชี

2.3.1.Starbet.Online เป็นผู้จัดการระบบบัญชีสมาชิกของท่าน คำนวณจำนวนเงินของท่านที่ได้ลงเดิมพัน หรือเสนอให้มีการเดิมพัน ซึ่งจะแสดงถึง (“เงินเก็บในระบบ”) และ คำนวณ (“เงินที่ใช้เดิมพันได้”) รวมทั้งจัดการเกี่ยวกับเงินเดินพันในแต่ละครั้งที่มีการเข้าเล่นเกมส์ระหว่างคุณ กับ สมาชิกท่านอื่นๆ

2.3.2.เงินที่อยู่ในบัญชีสมาชิกของท่านที่ยังไม่ได้นำไปใช้ในการเดิมพัน ถือเป็นบัญชี "เงินที่ใช้เดิมพันได้" และเป็นจำนวนเงินสูงสุดที่คุณจะสามารถใช้เดิมพันในเกมส์หนึ่งๆได้

2.3.3. Starbet.Online จะคำนวณบัญชี (“เงินเก็บในระบบ”) และ (“เงินที่ใช้เดิมพันได้”) ที่เป็นไปตามเงื่อนไขและข้อตกลง และถือเป็นการสิ้นสุด ไม่มีข้อผิดพลาด และจะไม่มีการดำเนินการสืบสวนสอบสวนใดๆ ต่อไป

2.3.4.หากคุณได้ทำการเดิมพันในเว็บไซต์ Starbet.Online ทาง Starbet.Online จะเก็บเงินเดิมพันดังกล่าวในระบบไว้จนกว่าจะมีการประกาศผลของผู้ชนะ ในช่วงนี้เงินเดิมพันที่ท่านร่วมรายการจะไม่สามารถยกเลิก หรือ ทำการถอนได้ ภายใต้การควบคุมของ Starbet.Online

2.4 การจ่ายเงินรางวัล

2.4.1.หากได้รับผลของเกมส์ที่ท่านเข้าร่วมแล้ว ทาง Starbet.Online จะทำการยืนยันผลลัพธ์ที่เกี่ยวข้องกับรายการนั้นๆ และจะมีการรวมผลการชนะในทุกรายการ นำไปใช้กับบัญชีสมาชิกของคุณ

2.4.2.ถ้า Starbet.Online ให้เงินเครดิตเข้าบัญชีผู้ใช้ของคุณโดยผิดพลาด โดยที่ท่านไม่ได้ชนะในเกมส์นั้น ไม่ว่าจะเป็นความผิดพลาดทางเทคนิค ทางบุคคล หรืออื่นๆ จำนวนเงินนั้นถือเป็นทรัพย์สินของทาง Starbet.Online และจำนวนเงินดังกล่าวจะถูกโอนออกจากบัญชีผู้ใช้ของคุณ หากก่อนที่ทาง Starbet.Online จะรับทราบถึงความผิดพลาดดังกล่าวที่เกิดขึ้น ท่านได้ทำการถอนเงินจำนวนนั้นโดยที่ท่านมิได้มีส่วนในการเป็นเจ้าของ โดยไม่ได้คำนึงถึงผลที่อาจเกิดขึ้นในทางกฎหมาย การจ่ายเงินผิดพลาดที่เกิดขึ้นดังกล่าวบริษัทกำหนดให้เป็นเงินที่ต้องได้รับการชำระคืนจากท่านมายัง Starbet.Online ในทุกกรณีที่มีการให้เงินผิดพลาด ท่านสมาชิกจะต้องมีหน้าที่แจ้งให้กับทาง Starbet.Online รับทราบทันทีผ่านช่องทางการติดต่อที่ง่ายที่สุด

2.5 การถอนเงินจากบัญชีผู้ใช้ส่วนตัวของคุณ

2.5.1.คุณอาจทำการถอนเงินเท่าไหร่ก็ได้ขึ้นอยู่กับจำนวน “เงินที่ใช้เดิมพันได้” ในบัญชีของคุณใน Starbet.Online โดยดำเนินการผ่านทางช่องทางติดต่อที่กำหนด พร้อมกับแจ้งจำนวนการถอนเงินที่ถูกต้องในกรณีที่ท่านฝากเงินเข้ามาโดยไม่มีการรับโบนัสใดๆ

2.5.2.การถอนเงินจะต้องทำผ่านทางทางช่องทางติดต่อที่กำหนดโดย Starbet.Online จะไม่ยอมรับการถอนเงินที่มาจากทางโทรศัพท์ หรือทางอีเมลนอกจากนี้พนักงานของ Starbet.Online จะไม่สามารถละเลยกระบวนการดังกล่าวนี้ได้

2.5.3.หากผู้เล่นของ Starbet.Online ต้องการถอนเงินโดยการถอนนั้นอาจมีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้น ขึ้นอยู่กับประเภทของการถอนที่ท่านได้เลือกไว้ ท่านสามารถถอนเงินที่ได้จากการชนะเกมส์เดิมพันได้ โดยการถอนเงินนั้นจะดำเนินการตามวิธีของบริษัท สำหรับค่าธรรมเนียมต่างๆ ซึ่งในการถอนเงิน ธนาคารของคุณอาจมีค่าธรรมเนียมต่างๆ เพิ่มเติมและค่าธรรมเนียมนี้อาจเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงได้

2.5.4.Starbet.Online ขอสงวนสิทธิ์ในการให้วิธีการถอนเงินของท่าน เป็นวิธีเดียวกันกับทีท่านเคยได้ทำการฝากเงินเข้ามากับทางระบบ

2.5.5.Starbet.Online อาจร้องขอเอกสารที่สามารถยืนยันและระบุตัวตนของท่าน ในการถอน

2.5.6.ก่อนที่รายการถอนจะถูกดำเนินการ รายการเดิมพันของสมาชิกจะถูกตรวจสอบเกี่ยวกับการทุจริตในการวางเดิมพัน การเดิมพันที่ในเกมที่เสมอ เป็นศูนย์ กำไรต่ำ หรือการเดิมพันในแบบที่ป้องกันความเสี่ยงในการเดิมพัน จะถูกพิจารณาว่าสมาชิกมีความตั้งใจเล่นโดยมีเจตนาที่จะทุจริตเพื่อให้บรรลุเงื่อนไขของโบนัสนั้นๆ ในกรณีที่ Starbet.Online ตรวจพบการทุจริตใดๆ Starbet.Online มีสิทธิ์ ที่จะระงับการถอน และ/หรือ หักเงินชนะและโบนัสออกจากบัญชีของสมาชิกทันทีโดยทางเราจะแจ้งให้ท่านทราบ

2.5.7.สมาชิกไม่สามารถทำรายการถอนได้ หากผู้เล่นยังไม่ทำยอดเทิร์นโอเวอร์ให้ตรงกับโบนัสนั้นๆ Starbet.Online มีสิทธิ์ที่จะระงับหรือยกเลิกการให้โบนัสแก่สมาชิก ในกรณีที่สมาชิก นั้นถูกนับรวม เป็นหนึ่งในกลุ่มของสมาชิกที่ไม่มีสิทธิ์ได้รับโบนัสใดๆ

2.5.8.Starbet.Online จะทำการส่งเงินคืนให้สมาชิกผ่านทางบัญชีที่ผู้เล่นใช้ฝากเงินเข้ามาเท่านั้น ซึ่งจะต้องเป็นบัญชีธนาคารของผู้เล่นเอง

2.6 การปิดบัญชีสมาชิกของคุณ

2.6.1.คุณอาจปิดบัญชีของคุณได้ตลอดเวลาและ Starbet.Online จะคืนเงินทั้งหมดที่อยู่ในบํญชีของคุณทั้งนี้จะต้องมีการหักลบกับค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการถอน การปิดบัญชีของคุณนั้นคุณจะต้องยกเลิกการเดิมพันใดๆที่ได้ทำไว้และยังคงอยู่ในระบบ

2.6.2.วิธีการชำระเงินคืนจะขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของเรา

2.6.3.Starbet.Online ขอสงวนสิทธิและความถูกต้องในการปิดบัญชีของคุณและจะทำการคืนเงินในส่วนที่เป็นบัญชี "เงินที่ใช้เดิมพันได้" และยังคงการเสียค่าธรรมเนียมในการถอนเงินโดย ทาง Starbet.Online มีดุลยพินิจแต่ทางผู้เดียวในการพิจารณาและไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

2.6.4.Starbet.Online ขอสงวนสิทธิ์และความถูกต้องในการเก็บกักหรือยกเลิกรางวัสโบนัส หากโบนัสดังกล่าวไม่มีการนำเอามาใช้ภายในระยะเวลาตามเงื่อนไขที่กำหนดตามโบนัสระบุไว้

2.6.6.ในกรณีที่ทางผู้เล่นใช้โบนัสในการเล่นเกมส์ที่ไม่สามารถใช้สิทธิพิเศษจากโบนัสดังกล่าวนี้ได้ ทาง Starbet.Online ขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธคำร้องในการถอนเงิน จะทำการยกเลิกเงินโบนัส และ ผลชนะที่ได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และทำการระงับบัญชีผู้ใช้ชั่วคราว หากมีการพบว่าได้ทำการกระทำใดๆที่ขัดต่อกฎข้อนี้

3. ภาระหน้าที่ของคุณในฐานะผู้เล่น

3.1.คุณทำการประกาศและยืนยันตนเองว่า

3.1.1.ท่านเป็นบุคคลที่มีอายุครบ 20 ปีบริบูรณ์ หรืออ้างอิงตามอายุที่เป็นขั้นต่ำที่ใช้บังคับตามกฎหมายยึดตามบุคคลส่วนใหญ่ หากเป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนด ท่านมีสิทธิที่จะทำการเข้าร่วมเล่นเกมส์จากเว็บไซต์

3.1.2.ท่านจะทำการเข้าใช้เว็บไซต์นี้ และการเข้าเป็นสมาชิกมีจุดประสงค์หลักที่เข้าร่วมคือเพื่อการเล่นเกมส์เท่านั้น และมิใช่เป็นการกระทำซึ่งเล็งเห็นให้เกิดผลอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับทางด้านการเงิน หรือ กระบวนการอื่นๆ โดยวัตถุประสงค์ในการเข้าร่วมเล่นเกมส์ของท่าน จำกัดไว้ให้เป็นงานอดิเรก หรือกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างความสนุก หรือพักผ่อนหย่อนใจเท่านั้น

3.1.3.ท่านเข้าร่วมในเกมส์ตามความประสงค์ของท่านเองและมิใช่เป็นการกระทำเพื่อบุคคลอื่นบุคคลใด

3.1.4.สมาชิกยืนยันว่าตนเองไม่ได้อาศัยอยู่ในประเทศฟิลิปปินส์ สหรัฐอเมริกา ฮ่องกง ไต้หวัน สิงคโปร์และอิสราเอล

3.1.5.ข้อมูลทุกอย่างที่ท่านได้ให้ไว้กับทาง Starbet.Online ในช่วงที่สัญญานี้ยังมีความถูกต้อง สมบูรณ์ และมีผลในการบังคับใช้ ท่านมีความจำเป็นที่จะต้องแจงกับทาง Starbet.Online ทราบทันทีในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงของข้อมูลข่าวสารต่างๆ

3.1.6.ท่านเป็นผู้ที่มีสิทธิและหน้าที่แต่เพียงผู้เดียวในการรายงานและจ่ายภาษีที่ท่านมีส่วนเกี่ยวข้องให้เป็นไปตามกฎหมายในกรณีที่มีการชนะเงินรางวัลจากทาง Starbet.Online

3.1.7.เงินที่คุณได้ฝากเข้าไว้ในบัญชีผู้ใช้จะไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในการกระทำผิดกฎหมายใดๆ และโดยเฉพาะอย่างยิ่งเงินดังกล่าวจะต้องไม่เป็นเงินที่ได้รับมาโดยผิดกฎหมาย

3.1.8.ท่านมีความเข้าใจว่าการมีส่วนร่วมในเกมส์ ถือเป็นความเสี่ยงที่อาจมีผลต่อการสูญเสียเงินฝาก ในเงินที่ท่านได้ฝากเข้าในบัญชีสมาชิกของท่านได้

3.1.9.ท่านไม่มีส่วนร่วมในการฉ้อโกง สมรู้ร่วมคิดในทางที่ผิดหรือกระทำการใดๆ กับคุณและบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้อง ที่ขัดต่อกฎที่มีไว้ ไม่มีการใช้โปรแกรมช่วยในการเล่นเกมส์หรือ เทคนิคต่างๆ รวมทั้งฮาร์ดแวร์ช่วยในการเล่นเกมส์ ทาง Starbet.Online ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกหรือปิดบัญชีสมาชิกของคุณ หรือไม่อนุมัติให้คุณเข้าร่วมในเกมส์หรือกิจกรรมต่างๆ อันเนื่องมาจากการกระทำที่ได้กล่าวไว้ข้างต้น

3.1.10.ในกรณีที่เกี่ยวข้องกับการฝากเงินหรือการถอนเงินจากบัญชีสมาชิกของท่าน ท่านเป็นผู้มีสิทธิแต่เพียงผู้เดียวที่ใช้จ่ายเงินอื่นใดที่สามารถใช้ได้ตามกฎหมายและท่านต้องเป็นเจ้าของที่ถูกต้อง

3.1.11.ซอฟท์แวร์ที่ได้จัดทำขึ้นให้กับทางผู้เล่น ทาง Starbet.Online เป็นเจ้าของ หรืออาจมีที่มาจากบริษัทอื่นใด ทั้งนี้ทั้งนั้นโปรแกรมต่างๆ ที่ได้กำหนดไว้เหล่านี้มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย ท่านอาจสามารถใช้งานซอฟต์แวร์ตามวัตถุประสงค์ส่วนตัวของท่าน หรือเพื่อใช้เป็นงานอดิเรก ซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขและข้อตกลงที่ได้กำหนดไว้ ให้สอดคล้องตามกฎ และข้อระเบียบอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

3.1.12.ลักษณะการปฏิบัติตนในการเล่นเกมส์ที่ผ่านทางเว็บไซต์ ท่านควรมีความสุภาพต่อผู้เล่นท่านอื่นๆ และ ในฐานะที่เป็นตัวแทนของ Starbet.Online ท่านควรคำนึงและหลีกเลี่ยงการใช้ภาษาที่ไม่สุภาพรวมทั้งการสนทนาที่เกิดขึ้นในห้องแชทสนทนา

3.1.13. Starbet.Online สงวนสิทธิ์ในการระงับการถอนเงินใดๆ และพิจารณายอดเงินชนะเดิมพันทั้งหมดรวมถึงโบนัสเป็นโมฆะ หากมีเหตุการณ์ดังต่อไปนี้เกิดขึ้นระบบคาสิโนมีปัญหาหรือเกิดข้อขัดข้องทางเทคนิค Starbet.Online ไม่สามารถรับประกันได้ว่าการบริการต่างๆ จะไม่เกิดความเสียหาย หรือข้อขัดข้องใดๆ อย่างไรก็ตามทางเราจะแก้ไขข้อบกพร่องที่เกิดขึ้นอย่างเร็วที่สุ­ด หลังจากที่เราได้ตระหนักถึงข้อขัดข้องนั้นๆ แล้ว

เกิดข้อขัดข้องของระบบการสุ่มของเกมส์ (random number generator) ที่ทางเราได้ใช้อยู่ในระบบเกมส์และผลิตภัณฑ์ของเรา จำนวนเกมส์หรือจำนวนเงินชนะที่เกิดขึ้นเป็นจำนวนมาก อันเนื่องมาจากข้อขัดข้องของผู้ให้บริการเกมส์ (game provider) หรือข้อขัดข้องของระบบ และสมาชิกได้วางเดิมพันบนเว็บไซต์ของ Starbet.Online

4. คุณมีสิทธิ์อะไรบ้างกับข้อมูลของคุณ

ถ้าคุณมีบัญชีบนเว็บไซต์นี้หรือได้แสดงความเห็นคุณสามารถร้องขอไฟล์ส่งออกของข้อมูลส่วนตัวที่เราเก็บไว้เกี่ยวกับคุณได้รวมถึงข้อมูลใดๆที่คุณได้ให้ไว้กับเราคุณสามารถร้องรอให้เราลบข้อมูลส่วนตัวต่างๆที่เราเก็บไว้เกี่ยวกับคุณได้เช่นกันนี่ไม่รวมถึงข้อมูลใดๆที่เราจำเป็นต้องเก็บสำหรับการจัดการข้อกฎหมายหรือวัตถุประสงค์ด้านความปลอดภัย

5. ข้อตกลงและเงื่อนไขพิเศษ

5.1.ในส่วนนี้จะกล่าวถึงกฎ ข้อบังคับและสิ่งที่แสดงไว้ในสัญญาสำหรับเกมส์ใดเกมส์หนึ่งโดยเฉพาะ ซึ่งจะสามารถพบได้ในลิงค์ที่ปรากฎในหน้าเดียวกัน และสอดคล้องกับเงื่อนไขและข้อตกลง และทางเราจะถือว่าท่านได้ยอมรับในกฎต่างๆ ภายหลังจากการคลิกที่ปุ่ม “ข้าพเจ้ายินยอม” ที่ปรากฎในหน้านี้

6. นโยบายความเป็นส่วนตัว

6.1.ท่านยอมรับและยินยอมที่จะให้ Starbet.Online ดำเนินการในด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนตัวของคุณ เพื่อวัตถุประสงค์ในการช่วยให้คุณสามารถเข้าใช้งานเว็บไซต์ อนุญาตให้คุณเข้าเล่นเกมส์ และให้บริการอื่นใดที่สำคัญๆ จากทางเว็บไซต์เราได้

6.2.Starbet.Online จะทำการปกป้องข้อมูลส่วนตัวของท่านและเคารพในความสิทธิส่วนบุคคล ซึ่งเป็นไปตามหลักการทางธุรกิจ และกฎหมายที่บังคับใช้

6.3.Starbet.Online จะใช้ข้อมูลส่วนตัวของท่านในกรณีที่จะให้ท่านเข้าเล่นเกมส์ต่างๆ และการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับการเข้าร่วมเกมส์

6.4.Starbet.Online จะดำเนินการในข้อมูลส่วนตัวท่านในกรณีที่ทางบริษัทมีความประสงค์ในการที่จะเข้าตรวจสอบ ซึ่งในกรณีนี้ก็เพื่อให้ท่านสามารถเข้าใช้งานเกมส์ได้

6.5.ข้อมูลส่วนตัวของท่านจะถูกเก็บเป็นความลับ ยกเว้นกรณีที่มีความจำเป็นเพื่อที่จะดำเนินการตามคำร้องขอของท่านในกรณีต่างๆ เช่น การดำเนินรายการที่เกี่ยวกับทางสมาชิก หรือการเข้าร่วมเล่นเกมส์ รวมทั้งตรวจสอบและยืนยันข้อมูลของท่านสมาชิกให้มีความโปร่งใส หรือในกรณีอื่นๆ ซึ่งจะต้องยึดหลักให้เป็นไปตามกฎหมาย ในขณะที่พันธมิตรทางธุรกิจ หรือ ผู้ที่มีส่วนร่วมทางธุรกิจ รวมถึง บริษัทผู้ให้บริการในด้านต่างๆ ของ Starbet.Online อาจมีหน้าที่ในบางส่วนในการควบคุมหรือดำเนินการทางเว็บไซต์ หรือข้อมูลส่วนบุคคล ดังนั้นข้อมูลดังกล่าวมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องแสดงให้กับบริษัทต่างๆ เหล่านี้ โดยถือว่าท่านยินยอมในที่นี้ให้สามารถเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวแล้ว

6.6.ท่านมีสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลส่วนตัวที่ปรากฎใน Starbet.Online

6.7.ท่านต้องทำการแจ้ง Starbet.Online ในการแก้ไขข้อมูลส่วนตัวของคุณในการเปลี่ยนแปลงข้อมูลใดที่แตกต่างไปจากการลงทะเบียนกับทางเราในครั้งแรกที่ ท่านได้ทำการสมัครเข้าเป็นสมาชิก

6.8.เพื่อที่จะทำให้คุณได้รับบริการที่มีประสิทธิภาพ Starbet.Online และผู้ให้บริการอาจทำการส่งข้อมูลส่วนตัวจากประเทศหนึ่งไปยังอีกประเทศหนึ่งทั้งนี้ทั้งนั้นขึ้นอยู่กับหลักการที่เป็นมาตรฐานที่ใช้กันทั่วโลก ทั้งนี้ท่านยินยอมที่จะให้ข้อมูลของท่านสามารถมีการถ่ายโอนข้อมูลดังกล่าวได้

6.9.ในกระบวนการการจัดการส่วนงานสมาชิกต่างๆ ทาง Starbet.Online อาจมีข้อมูลเกี่ยวกับหน่วยการตรวจสอบสถานะทางการเงิน หรือ หน่วยตรวจสอบการทุรจิต และต่อต้านการฟอกเงิน ที่มีสิทธิ์ในการเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับตัวท่าน ทั้งนี้ท่านยินยอมที่จะให้ข้อมูลของท่านสามารถเปิดเผยกับองค์กรต่างๆ ได้

6.10.เพื่อที่จะทำให้การใช้เว็บไซต์เป็นไปโดยง่ายต่อผู้ใช้ และเพื่อที่จะนับจำนวนของผู้ที่เข้าใช้ในระบบ รวมไปถึงการพัฒนาบริการต่างๆ ทาง Starbet.Online ได้รวบรวมข้อมูลต่างๆ ที่ได้รับจากเบราเซอร์ของคุณ โดยข้อมูลต่างๆ ที่ส่งมาทางเรานั้นเรียกว่า คุ้กกี้ หากท่านต้องการที่จะเปลี่ยนแปลงก็สามารถปิดไม่ให้มีการเก็บข้อมูลคุ้กกี้ดังกล่าว(โดยท่านอาจศึกษาถึงวิธีการทำได้จากคู่มือในแต่ละเบราเซอร์ของท่านที่ท่านได้ใช้งานอยู่) อย่างไรก็ตามหากท่านปิดการใช้งานคุ้กกี้อาจทำให้มีการจำกัดการเข้าใช้งานสำหรับเว็บไซต์บางเว็บไซต์ได้

6.11.ท่านยินยอมให้ Starbet.Online แจ้งท่านเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงทางเว็บไซต์ บริการใหม่ๆ และโปรโมชัน หากท่านไม่ต้องการได้รับข้อมูลข่าวสารจากทางเรา ท่านอาจยกเลิกการใช้บริการดังกล่าวได้ แต่ท่านก็ยังสามารถรับข้อมูลข่าวสารได้อีก

7. ติดต่อเรา

7.1.หากผู้เล่นมีคำถามต่างๆ เกี่ยวกับ Starbet.Online ผู้เล่นสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริการลูกค้าของเราผ่านช่องทางที่ท่านติดต่ออยู่ ณ ปัจจุบัน เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริการลูกค้าของเราจะทำการตรวจสอบและตอบคำถามของท่าน สำหรับกรณีที่คำถามเกี่ยวกับการทำธุรกรรมใดๆ ซึ่งท่านอาจจะไม่เห็นด้วยกับทาง Starbet.Online การตัดสินใจจากดุลยพินิจของ Starbet.Online จะถือเป็นที่สิ้นสุด

8. ลิมิตความรับผิดชอบ

8.1.การตัดสินใจใช้บริการเว็บไซต์ของผู้เล่น จะถือเป็นความเสี่ยงของผู้เล่นเอง เว็บไซต์และเกมส์ต่างๆ ที่ทางเราจัดหามาให้ ไม่ถือว่าเป็นการการันตีใดๆ ทั้งสิ้น

8.2.การจัดหาบริการทั้งหมดของเว็บไซต์ Starbet.Online ทาง Starbet.Online หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะเป็นผู้บริหาร, ลูกจ้างหรือพนักงาน, หุ้นส่วน, บริษัทที่ร่วมงานกับ Starbet.Online จะไม่มีส่วนในการรับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้น ไม่ว่าจะเกิดขึ้นทั้งทางตรงและทางอ้อม จากการใช้บริการหรือเล่นเกมส์กับ Starbet.Online ของตัวผู้เล่นเอง

8.2.1.คุณตกลงและยอมรับในความรับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการใช้บริการ Starbet.Online และจากการดำเนินการใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับ ผู้บริหาร,ลูกจ้างหรือพนักงาน, หุ้นส่วน, บริษัทที่ร่วมงานกับ Starbet.Online

9. รายงานปัญหาการฟอกเงิน

9.1.หากผู้เล่นพบปัญหาหรือกิจกรรมใดๆ ที่อาจเกี่ยวข้องกับการฟอกเงินในการใช้บริการเว็บไซต์หรือเกมส์ของเรา ผู้เล่นมีหน้าที่ในการรายงานเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นให้ Starbet.Online รับทราบในทันที

9.2.Starbet.Online อาจทำการล็อค, ระงับ หรือปิดบัญชีของผู้เล่น รวมถึงไม่อนุญาตให้ถอนเงินออกจากบัญชี หากพบว่าบัญชีของผู้เล่นมีความเกี่ยวข้องกับการฟอกเงิน ทั้งนี้เพื่อป้องกันการฟอกเงินที่อาจเกิดขึ้น

9.3.การกระทำใดๆ ที่เข้าข่ายหรือต้องสงสัยเกี่ยวกับการฟอกเงิน บริษัทสงวนสิทธิ์ในการตรวจสอบทั้งหมด โดยบริษัทมีสิทธิ์ในการริบเงินในบัญชีของสมาชิกด้วยเช่นกัน หรืออาจโอนเงินจำนวนดังกล่าวไปยังองค์กรที่มีอำนาจในการควบคุมหรือตรวจสอบ

10. การฝ่าฝืน บทลงโทษ และปิดบัญชี

10.1.หากผู้เล่นฝ่าฝืนกฎข้อใดข้อหนึ่งในข้อตกลงและเงื่อนไขฉบับนี้ บริษัทมีสิทธิ์ในการกระทำการใดๆ เพื่อเป็นบทลงโทษ เช่น การระงับบัญชี, ปิดบัญชีผู้เล่น, ระงับการจ่ายออกเงินในบัญชี (รวมถึงเงินที่สมาชิกฝากเข้ามา) และริบเงินหากสิ่งที่สมาชิกฝ่าฝืนนั้น ก่อให้เกิดผลเสียหายตามมาในภายหลัง

10.2.หาก Starbet.Online สงสัยหรือพบว่าผู้เล่นพยายามโกง ฉ้อฉล จากการใช้บริการบนเว็บไซต์ นั่นถือว่าผู้เล่นได้ฝ่าฝืนกฎของข้อตกลงและเงื่อนไขฉบับนี้ และบัญชีของผู้เล่นจะถือว่าไม่มีความน่าเชื่อถือ Starbet.Online อาจจะทำการระงับบัญชีผู้เล่น หรือปิดบัญชีถาวร และยกเลิกการวางเดิมพันทั้งหมดที่ยังคงค้างอยู่ในระบบ

10.3.ผู้เล่นยอมรับว่าในกรณีที่ผู้เล่นมีการฝ่าฝืนกฎข้อตกลงและเงื่อนไขของ Starbet.Online ดุลยพินิจของบริษัทจะถือเป็นที่สิ้นสุด และอาจส่งผลให้ บริษัทปิดบัญชีผู้เล่น และไม่อนุญาตให้ผู้เล่นใช้บริการบนเว็บไซต์ของเราอีกต่อไป

11.ทรัพย์สินทางปัญญา

11.1.Starbet.Online ถือเป็นทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัท ไม่ว่าจะเป็นโลโก้ หรือเครื่องหมายการค้าใดๆ หากผู้เล่นหรือบุคคลใดก็ตามนำไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากทางบริษัท บริษัทมีสิทธิ์ในการฟ้องร้องบุคคลดังกล่าว

11.2.www.Starbet.Online คือ URL ของ Starbet.Online และไม่อนุญาตให้บุคคลใดก็ตามนำไปใช้เพื่อผลประโยชน์ต่างๆ หรือนำไปใช้บนเว็บไซต์อื่นๆ โดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร

11.3.Starbet.Online เป็นเจ้าของใบอนุญาต และเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ในเทคโนโลยี, ซอฟแวร์ และระบบรวมถึงดีไซน์ต่างๆ ที่ใช้บนเว็บไซต์ของเรา

11.4.ข้อความบนเว็บไซต์ของ Starbet.Online เป็นลิขสิทธิ์ของบริษัท© และฐานข้อมูลทั้งหมดอยู่ภายใต้การดูแลของบริษัท โดยลิขสิทธิ์นี้ยังคลอบคลุมถึง ตัวอักษร, กราฟฟิค, โค้ด, ไฟล์และลิงค์ต่างๆ ที่ปรากฎและเป็นของ Starbet.Online บริษัทไม่อนุญาตให้บุคคลใดๆ เลียนแบบหรือลอกเลียน ไม่ว่าจะเป็นส่วนใดส่วนหนึ่ง หรือทุกส่วน ที่ปรากฎอยู่บนเว็บไซต์ การใช้บริการบนเว็บไซต์ของผู้เล่น ไม่ได้หมายความว่าผู้เล่นมีสิทธิ์ในการคัดลอก เลียนแบบ ข้อมูลต่างๆ บนเว็บไซต์ของเรา

11.5.การลิงค์มายังเว็บไซต์ของเรา หรือส่วนใดส่วนหนึ่งของเว็บไซต์ โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร จะถือว่าเป็นการฝ่าฝืนข้อตกลงและเงื่อนไขฉบับนี้

11.6.ผู้เล่นยอมรับที่จะไม่ใช้ระบบอัตโนมัติ หรืออุปกรณ์ใดๆ ในการควบคุมเว็บไซต์ของ Starbet.Online หากมีการกระทำดังกล่าวเกิดขึ้น หรือเข้าข่าย บริษัทมีสิทธิ์ในการฟ้องร้อง

12. โมฆะ

12.1.หากข้อตกลงและเงื่อนไขใดๆ ในฉบับนี้ ผิดกฎหมายหรือไม่สามารถบังคับใช้ได้ ข้อตกลงดังกล่าวจะถือเป็นโมฆะ และข้อตกลงอืนๆ ยังคงถือว่ามีผลบังคับใช้ได้

13. การโอนสิทธิ์

13.1.Starbet.Online สงวนสิทธิ์ในการโอนสิทธิ์หรือส่งต่อสัญญาฉบับนี้ ผู้เล่นไม่สามารถโอนสิทธิ์ใดๆ ให้แก่ผู้อื่นได้

14. การยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไข

14.1.ข้อตกลงและเงื่อนไขฉบับนี้ ถือเป็นข้อตกลงร่วมกันระหว่างบริษัท Starbet.Online และผู้เล่น เรามีการบันทึกข้อมูลต่างๆ ที่ผู้เล่นได้กระทำกับเว็บไซต์ไม่ว่าจะเป็นจากบุคคล ระบบ โปรแกรม และอื่นๆ ซึ่งการกระทำทั้งหมดนี้มีผลบังคับใช้ระหว่างผู้เล่นกับเว็บไซต์

14.2.ข้อตกลงและเงื่อนไขนี้ ถือว่ามีผลบังคับใช้ไม่ว่าจะด้วยรูปแบบใด ผ่านทางเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ พิมพ์เป็นเอกสาร หรืออื่นๆ และบริษัทถือว่าผู้เล่นยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขทั้งหมด


หากสนใจรายละเอียดการสมัคร การเข้าเล่น คาสิโน หรือ โปรโมชั่นต่างๆ สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ Call Center 092412-8888, 092413-8888 หรือ LINE @ : @star.online ได้ตลอด 24 ชม. และสามารถติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ starbet.online


POLICY STARBET ONLINE

1.General principles

1.1 These terms and conditions are binding on the game player with Starbet.Online. And other relevant areas are internet, mobile, or various types of access via Starbet.Online. And other websites That are relevant

1.2 Accessing the Website Starbet.Online Or other websites Related to Starbet.Online, whether it is access via computer, TV, mobile phone. By downloading any other device or device, by downloading, you are agreeing to the terms and conditions set forth on the website. This Starbet.Online includes other terms and conditions (i) subscription terms, (ii) all wagering rules, (iii) our privacy policy and (iv) the rules of play for each game. (Hereinafter referred to as Terms and Conditions)

1.3 Please read the Terms and Conditions completely. By clicking "Agree", the Agreement will constitute your acceptance of all terms on our website. If you do not agree with the terms and conditions You must stop using the website.

1.4 By clicking "Agree" to the Terms and Conditions, you have read, understood and accepted all terms and conditions. Available on the website And these terms constitute an obligation between you. (User of the website) and Starbet.Online company

1.5 You understand and confirm to be bound by the terms and conditions herein and although this Agreement may be revised from us from time to time. Access to the website Starbet.Online Continuously you will be deemed to have accepted the changed terms and conditions. If you do not agree You must stop using it. Or notify to close your user account

1.6. Via Starbet.Online Has an opening license Proper online casino from Cambodia

1.7 These terms and conditions. It is an obligation between you and Starbet.Online

1.8 In the event that the terms and conditions Or the rules of various games Inconsistent Mainly stick to the latest updated information. And if there are any requirements Specified in the rules or conditions of the game play But the rule was not specified in These terms and conditions Everything remains to be considered in force between the user and the company.

1.9 You understand and confirm to be bound by the terms and provisions set forth herein, and, although this Agreement, may be subject to changes from us at any time.

1.10 Such amendments will take effect immediately upon publication on the Starbet.Online It is your sole responsibility to review this Agreement and any game rules that you choose to participate in in order to keep updated game information updated. You can refer to the time when the update was made. In which part of the contract indicates the date of the update Along with the order of the updated versions.

1.11 Relevant rules and explanations in the game of Starbet.Online Maintaining your account from the Starbet.Online The Privacy Policy and other important information are provided through the links found on the website. And is considered a reference to be shared with the terms and conditions of the company.

1.12 If referring to games of Starbet.Online In this agreement, Refers to casino games, and other games that may change over time. As shown on the website Starbet.Online The company reserves the right to add and remove games from the website at its discretion.

1.13 These terms and conditions. It has been published for the distribution of information and makes it easy for players to understand The Thai version will be based on the legal basis. Bond between you and Starbet.Online And in the event of any inconsistency between other language versions Will adhere to the terms and conditions in the Thai version.

2. Your member account

2.1. Your registration and membership application.

2.1.1. To play any game at Starbet.Online Users must be over 20 years of age to register or Register with Starbet.Online (Hereinafter referred to as "Player account")

2.1.2. Anyone residing in the Philippines, the United States, Australia, Hong Kong, Taiwan, Singapore and Israel it is not allowed to open a player account with the website. Starbet.Online is available under any circumstances. Starbet.Online There are always audits of registered member accounts If found members who are registered from that country We will immediately close the member's account From the area where the member lives The ability of members to access the website Starbet.Online In the member's area Doesn't mean Starbet.Online Is an invitation to members to use services with us and Starbet.Online Bears no responsibility whatsoever for the actions of players that internet gambling is illegal in that area.

2.1.3.Starbet.Online Have the right to choose a provider of payment systems. Acting on receiving payments and or making payments on behalf of Starbet.Online

2.1.4. You are permitted to have only one membership account on this website. If you attempt to open more than one member account Any account that you have opened may be suspended or closed.

2.1.5. If you find that Your membership account has more than one account. With different names, members must inform Starbet.Online Got to know immediately

2.1.6. How to apply for membership will be done by filling out the registration form and sending it to Starbet.Online Online by Starbet.Online Reserve the right to consider and approve or not at the discretion of Starbet.Online

2.1.7. You must fill in all information given in the registration form, especially your name, surname, telephone number, line, bank ID and account number. All of which must be true. Name-Surname must match the account name that Starbet.Online Can be sure that the information you entered Is it correct? Which you consent to the way Starbet.Online Audits can be conducted either from the company itself or through other related companies. To verify the player's deposit You may be asked to send documents such as a copy of your passport or a money transfer slip. Starbet.Online Your membership account may be suspended or closed if you do not provide information or documents as the company provides. Or if such information or documents that you supply It has been investigated and found to be documents that are false or are intended to be misleading from the facts.

2.1.8. As part of registration, you will choose to use your username or password to access the website. It is your sole responsibility to keep your information confidential. And does not disclose such details to anyone on Starbet.Online Not responsible for any infringement of your privacy. In the event of another person's access due to the case where members disclose their information to the public Whether it was an act on purpose Or not intentionally, either directly or indirectly

2.1.9. You are not permitted to transfer funds from your member account to another member's account. Or receiving money from someone else's account into your member account

2.1.10.Starbet.Online does not allow Player Account Sale / Transfer. And / or register, give or use other people's information in the registration process.

2.2. Deposit money into your member account.

2.2.1. You may participate in any game. Only if you have enough money in the system to participate in that bet on Starbet.Online. No credit will be given to members to play the game.

2.2.2. All information necessary to fund your membership account can be viewed at "My personal information" "deposit money" of the website You can deposit by any of the methods specified on the website page. Which may be constantly changing And may not be available in some countries

2.2.3. Some forms of deposit may incur a fee depending on the method. Your bank may charge different fees for wire transfers or other payments.

2.2.4.Starbet.Online Reserve the right to further verify your identity When there is a deposit to the member account

2.2.5.Starbet.Online Does not grant any credit for the use of the service.

2.2.6. The balance of your member credit account will not be charged any interest.

2.3. Account management

2.3.1.Starbet.Online Be the manager of your member account system Calculate the amount of your bet Or offer to bet Which will represent ("Savings in the system") and calculates ("Stake money"), as well as managing the payout each time the game is played between you and other members.

2.3.2. Stakes in your member account that have not yet been used for wagering are considered "active" accounts and are the maximum amount that you can bet on a particular game.

2.3.3. Starbet.Online calculates the accounts (“Savings”) and (“Stakes”) in accordance with the terms and conditions. And is considered an end No mistake And no further investigation will be undertaken.

2.3.4. If you have placed a bet on the website Starbet.Online via Starbet.Online The bets will be kept in the system until the result of the winner is announced. During this period, any bets you participate in cannot be canceled or withdrawn. Starbet.Online

2.4. Payouts

2.4.1. If you receive the results of the games you are participating in on Starbet.Online. It will confirm the results related to that item. And the winning results will be included in all events. Apply to your membership account.

2.4.2. If Starbet.Online Mistakenly credited money to your account. Without which you did not win the game Whether it is a technical failure, person or others, the amount is the property of the agency. Starbet.Online And the amount will be transferred from your account. If before the way Starbet.Online Will be aware of such mistakes that have occurred You have made withdrawals of that amount without your ownership. Regardless of the potential legal consequences The payment made in error that occurs, the company defines money that must be reimbursed from you. Starbet.Online In all cases of wrong money being given Members must have the duty to inform the way. Starbet.Online Get informed instantly through the easiest contact channels.

2.5. Withdrawing money from your personal account.

2.5.1. You may withdraw any amount depending on the amount. “Stakes available” in your account in Starbet.Online By performing through the designated contact channels Along with providing the correct withdrawal amount in case you deposited money without receiving any bonus.

2.5.2. Withdrawals must be made through the contact method designated by Starbet.Online Withdrawals coming from the phone will not be accepted. Or by email. In addition, employees of Starbet.Online This process cannot be ignored.

2.5.3. If a player of Starbet.Online Withdrawal requests may incur costs. It depends on the type of withdrawal you have selected. You can withdraw the money you earn from winning betting games. Withdrawals will be made by the company method. For various fees In which to withdraw money Your bank may incur various fees. Additional fees and charges are subject to change.

2.5.4.Starbet.Online We reserve the right to provide your withdrawal method. It is the same method that you used to deposit money into the system.

2.5.5.Starbet.Online May request documents that can verify and identify you on withdrawal.

2.5.6. Before the withdrawal is processed. Members' bets will be examined for fraudulent wagers. Betting on a tie game is zero profit or a hedge bet. In the event that Starbet.Online Any fraud detected Starbet.Online has the right to immediately suspend any withdrawal and / or deduction of winnings and bonuses from members' accounts with which we will notify you.

2.5.7. The member cannot withdraw the transaction. If the player has not made the turnover to match the bonus Starbet.Online Have the right to suspend or cancel the bonus to members. In the event that members Is counted It is one of the group members who are not eligible for any bonuses.

2.5.8.Starbet.Online Will send money back to members via the account that players use to deposit money into only Which must be the player's own bank account

2.6.Closing your member account

2.6.1. You may close your account at any time and Starbet.Online All funds in your account will be refunded, subject to a deduction in connection with the withdrawal. To close your account you will be required to cancel any bets that have been made and remain in the system.

2.6.2. The method of repayment will be at our discretion.

2.6.3.Starbet.Online We reserve the right and correctness to close your account and refund the portion of the account. "Stakes available" and withdrawal fees are still charged by Starbet.Online. It has sole discretion and does not require prior notice.

2.6.4.Starbet.Online We reserve the right and correct to keep or terminate the bonus. If the bonus is not used within the specified period of time specified by the bonus.

2.6.6. In the event that a player uses the bonus to play games that are unable to use the benefits from the said bonus, Starbet.Online. We reserve the right to reject a withdrawal request. Bonuses and winnings will be canceled without prior notice. And temporarily suspend the user account If it is found that any act contrary to this rule

3. Your obligations as a player

3.1.You declare and verify yourself that:

3.1.1. You are an individual who has reached 20 years of age or is referring to the minimum legal age based on the majority of individuals. If the conditions are met You have the right to participate in the games from the website.

3.1.2. You will use this website. And becoming a member is the main purpose of joining is for playing games only. And it is not an action foreseeable to cause any other consequences related to finance or other processes. For the purpose of your participation in the game Limited to a hobby Or activities to enhance fun Or only for recreation

3.1.3. You participate in the Games for your own purpose and not for any other person.

3.1.4. The Member confirms that he is not residing in the Philippines, the United States, Hong Kong, Taiwan, Singapore and Israel.

3.1.5. All information that you provide to us. Starbet.Online During the period when this Agreement is valid, complete and effective. You need to clarify with the way. Starbet.Online Know immediately in the event of any change in information

3.1.6. You have the sole right and duty to report and pay the taxes you are involved in in accordance with the law in the event of a winnings from the Site. Starbet.Online

3.1.7. Money deposited into the User Account will not be involved in any illegal activities. And in particular, it must not be illegally received.

3.1.8. You understand that your participation in the Games is It is a risk that may result in the loss of the deposit. In the money you have deposited into your member account

3.1.9. You are not involved in any fraudulent activity. Conspiracy to misuse or commit any act With you and others involved Which is against the rules No gaming aids or techniques or gaming hardware are used on Starbet.Online. We reserve the right to cancel or close your membership account. Or not approving you to participate in games or activities As a result of the actions described above

3.1.10. In connection with any deposit or withdrawal from your member account. You are the sole right to spend any other legally available money and you must be the legitimate owner.

3.1.11. Software provided to the players via Starbet.Online is owned or may be of any third party. However, various programs That has defined these copyright laws. You may use the software for your personal purposes. Or to use as a hobby Which is in accordance with the terms and conditions set forth Comply with the rules And other relevant regulations

3.1.12. Behavior of playing games through the website. You should be polite to other players and on behalf of Starbet.Online You should keep in mind and avoid using abusive language and conversations that occur in chat rooms.

3.1.13.Starbet.Online Reserves the right to withhold any withdrawal. And all bet winnings, including bonuses are considered void. If any of the following occurs:

The casino system has a technical problem or failure. Starbet.Online We cannot guarantee that the services Will not damage Or any problems However, we will fix any glitches as soon as possible. After we were aware of the flaws

There was a malfunction of the random number generator system that we have been using in our games and products. The number of games or the amount of winnings occurring is large. Due to game provider crashes or system crashes And members can place bets on the website of Starbet.Online

4. What rights do you have over your information?

If you have an account on this website or have left comments, you can request an export file of the personal data we hold about you, including any information you have provided to us, you can request that we delete your personal data. This also does not include any information that we are required to collect for administrative, legal or security purposes.

5. Special terms and conditions

5.1. This section will discuss the rules. Regulations and provisions in contract for a specific game. This can be found in the links that appear on the same page. And in accordance with the terms and conditions And we will assume that you have accepted the rules After clicking on the button "I agree" as shown on this page

6.Privacy Policy

6.1. You accept and agree to Starbet.Online Performed in various fields Relating to your personal information For the purpose of enabling you to access the website Allows you to play the game And provide any other important services From our website

6.2.Starbet.Online Will protect your personal information and respect your privacy Which is in accordance with business principles And applicable law

6.3.Starbet.Online Your personal information will be used in the event of allowing you to play games. And actions related to joining the game

6.4.Starbet.Online Will process your personal information in the event that the company wishes to investigate In which case it is for you to have access to the game.

6.5. Your personal information will be kept confidential. Unless it is necessary to process your request in cases such as processing transactions related to the member. Or joining the game Including checking and confirming member information to be transparent Or in other cases Which must adhere to the principles of law While business partners or business associates and service companies in various areas of Starbet.Online There may be some functions of controlling or operating the website. Or personal information Therefore, such information is essential to be made available to these companies, assuming that you hereby consent to such disclosure.

6.6. You have the right to have access to the personal information that appears in Starbet.Online

6.7. You must notify Starbet.Online To amend your personal information to change any information that is different from your initial registration with us at You have applied to be a member.

6.8. In order to provide you with efficient service. Starbet.Online And service providers may transmit personal information from one country to another, depending on the principles that are standardized around the world. You agree that your information can be transferred to such information.

6.9. In the membership management process, Starbet.Online They may contain information about the Financial Status Auditing Unit or the Psychiatric Unit. And anti money laundering That have the right to collect information relating to you You agree that your information can be disclosed to various organizations.

6.10. In order to make the use of the website easier for the user. And in order to count the number of people accessing the system Including the development of various services on Starbet.Online Has gathered various information Received from your browser By various information The information sent to us is called a cookie, if you wish to change it, you can disable the collection of such cookies (you may learn how to do this in the manual for each of your browsers at However, if you disable cookies, access may be restricted for certain websites.

6.11. You consent to Starbet.Online Inform you about website changes, new services and promotions if you do not want to receive information from us. You may cancel the use of such services. But you can still receive news information

7. Contact us

7.1. If a Player has any questions about Starbet.Online Players can contact our customer service representative via the method of their current contact, our customer service representative will review and answer your questions. In case of any transaction question Which you may not agree with Starbet.Online Decision from the discretion of Starbet.Online Will be final

8. Limit of Responsibility

8.1.The decision to use the website services of the players Will be considered at the player's own risk Websites and games That we have provided Not considered a guarantee of any kind

8.2. Provision of all services of the website. Starbet.Online via Starbet.Online Or those involved Be it executives, employees or employees, partners, companies that work with. Starbet.Online Shall not be held liable for any damage incurred. Whether it happened both directly or indirectly From using the service or playing games with Starbet.Online Of the player himself

8.2.1.You agree and accept responsibility for any damages arising from the use of the service. Starbet.Online And from any operation Related to Executive, employee or employee, partner, company they work with Starbet.Online

9. Money Laundering Problem Report

9.1. If a player encounters any problems or activities That may involve money laundering in your use of our website or games services. The player is responsible for reporting the incident. Starbet.Online Immediate acknowledgment

9.2.Starbet.Online A player's account may be locked, suspended or closed. Including the withdrawal of money from the account is not allowed. If a player's account is found to be involved in money laundering This is to prevent money laundering that may occur.

9.3. Any act That fall into or suspect money laundering The company reserves the right to audit all. The company has the right to forfeit money in the member's account as well. Or they may transfer the amount to an organization that has control or audit power.

10.Breaches, penalties and account closure

10.1. If a player breaches any of the rules of these Terms and Conditions. The company has the right to act For penalties such as account suspension, player account closure, account withdrawal. (Including the money deposited by members) and forfeit money if the member violates it. Causing damage afterward

10.2. If Starbet.Online Suspect or find that a player is attempting to defraud the service on the website. That is considered the player has breached the rules of these terms and conditions. And the player's account is considered unreliable. Starbet.Online The player's account may be suspended. Or close the account permanently And cancel all bets that are still pending in the system

10.3. The Player agrees that in the event that the Player is in breach of the rules, terms and conditions of Starbet.Online The Company's discretion is final. And may result in The company has closed the player account. And no longer allows players to use the services on our website

11.Intellectual property

11.1.Starbet.Online Are the intellectual property of the company Whether it is a logo Or any trademark If the players or any person use it without the written permission of the company. The company has the right to sue such person.

11.2.www.Starbet.Online is the URL of Starbet.Online. And not allowing anyone to use it for various benefits Or used on other websites Without the written permission of the company

11.3.Starbet.Online Own the license And owns the rights to technology, software and systems and designs. Used on our website

11.4. Messages on the website of Starbet.Online The copyright of the company is © and all databases are owned by the company. This copyright also covers text, graphics, code, files and links. That appears and belongs to Starbet.Online The company does not allow any person to Imitated or imitated Either part or every part that appears on the website. Using the Services on the Player's website It does not mean that players have the right to copy any information on our website.

11.5 Linking to our website Or any part of the website Without written permission Will be considered a violation of these terms and conditions

11.6. Players agree not to use automated systems. Or any device To control the website Starbet.Online If such action occurs or is considered the company has the right to sue.

12. Void

12.1. If any of these terms and conditions are unlawful or unenforceable. Such agreement will be void. And other agreements Still considered valid

13. Assignment

13.1.Starbet.Online Reserve the right to assign or forward this contract. Players cannot transfer any rights. Can give to others

14. Acceptance of the Terms and Conditions

14.1. These Terms and Conditions. It is a mutual agreement between the companies. Starbet.Online and players, we have various records. The Player has done with the Website, whether from person, system, program, etc. All these actions are applicable between the Player and the Website.

14.2. These terms and conditions. Considered to be effective in any form Via electronic tools Printed as documents or otherwise and the company assumes the players accept all terms and conditions